Velkommen til Haveforeningen Solvang

Hjemmesiden er skabt med det formål at relevant information samt aktiviteter i Haveforeningen Solvang formidles ud denne vej. 

Haveforeningen Solvang er tilsluttet Nordøstsjællandskredsen under Kolonihaveforbundet.  

God fornøjelse på hjemmesiden

'Du kan scrolle frem og tilbage på siden, eller benytte menuen'

Solvangs historie

Det hele begyndte i sommeren 1939, hvor det 6 hektar store areal, som haveforeningen i dag råder over, blev tilbudt af en privatmand for en 10 årig periode til en leje af 5 øre pr. kvadratmeter jord.I selv samme år kostede 1 liter øl 0,62 kr. – 1 kg kød 0,85 kr. – 1 kg smør 3,03 kr. Gennemsnitslønnen pr. time var 1,51 kr.De første kolonihavelejere fik hurtigt anlagt haver men grundet krigens udbrud fik de svært ved at skaffe materialer til kolonihavehusene, de 91 medlemmer af Solvang udviste stor opfindsomhed, og efterhånden kom der huse på haverne.I 1944 fortrød ejeren. Han ville have de nye havefolk ud for at udstykke hele arealet. Men allerede dengang viste man sammenhold og forlangte kompensation for afståelse af arealet, ejer opgav derfor at realiserer sine udstykningsplaner.

I 1950 overtog Gentofte kommune arealet til brug for Mariebjerg kirkegård. Det lykkedes havefolket at forblive i deres haver.I dag er det Gentofte kommune som ejer jorden, og H/F Solvang har et godt samarbejde med denne.H/F Solvang er i dag lidt mere moderniseret i form af toilet og badefaciliteter på vores fællesområder samt muligheden for at få indført el. Dog er værdierne, kulturen og sammenholdet det samme som i 1939 og er det som kendetegner haveforeningen.Solvang er en oase for sig selv mmen benyttes samtidig af mange borgere enten som gennemfartsvej til Lyngby eller blot til en aftentur.

Kilde: Jubilæumsskrift i forbindelse med 60 års jubilæum.

Fælleshuset

Fælleshuset udlejes til medlemmer og deres pårørende.

Du kan leje vores fælleshus hvis du skal have selskabelige sammenkomster.Prisen er kr. 600,00 samt depositum på kr. 1000,00

Al henvendelse bedes rettet til Henny Kortbæk på foreningens mail hf@solvanghaveforening.dk

Se om huset er ledigt i kalenderen herunder

Kalender

Downloads - Internet links

Her på siden kan downloades
forskelligt materiale som pdf filer samt links til relevante hjemmesider

Vedtægter Kolonihaveforbundet

Vedtægter Haveforeningen Solvang

Ordensreglement Haveforeningen Solvang

Byggereglement 

Persondatabehandling HF Solvang

Kolonihaveforbundets standard lejevilkår

Internet links

Kolonihaveforbundet
Link til Kolonihaveforbundet. Her findes meget relevant materiale.

Nordøstsjællandskredsen
Link til Kolonihaveforbundet, Nordøstsjællandskredsen. Solvang er underlagt denne kreds, så her kan hentes megen god information.

Nyttedyr
Biologisk plantebeskyttelse til haveejere - En rigtig god og informativ hjemmeside.

Kolonihave - Tips og inspiration
Tips, inspiration og gode idéer. Besøg siden og få mange gode råd og tips til brug i kolonihaven.

Køb af have

Tryk her for kontakt også hvis du ønsker opskrivning på ventelisten

Skal man bo i Gentofte Kommune for at få en have?
Ja - Kolonihavehuse i H/F - Solvang sælges efter åben venteliste og kun til Gentofteborgere  jvf. lejekontrakt med Gentofte Kommune . Alle på venteliste skal ved have køb fremvise bopælsattest. Denne kan du få via Kommuneservice.
 Såfremt du som medlem og have ejer/lejer fraflytter Gentofte Kommune, betyder det samtidig at du skal sælge din have.
Hvordan kommer man på venteliste til en have i HF Solvang?
Send en mail til bestyrelsen, klik på ovenstående link eller scroll ned til KONTAKT under kontakt personer.
HUSK at indtaste relevante oplyningert om dig selv, herunder fulde navn, addresse, telefon nr. og e-mail addresse samt en note omkring venteliste. Du bliver kontaktet af bestyrelsen med henblik på opskrivning. Når du er optaget på ventelisten skal du betale hvert år for at bibeholde din plads. Hvert år i maj sender bestyrelsen en indbetalings "Reminder" til alle der stå på ventelisten med en dato for seneste indbetaling.
Hvad koster det at komme på ventelisten?
Man betaler 200,- kr. hvert år for at være på ventelisten. Hvis man et år undlader at betale, glider man automatisk ud af listen og man kan kun komme tilbage på listen ved at betale de 200,- kr., men man kommer bagerst i køen. 
Hvad koster et kolonihavehus?
Prisniveauet er meget forskelligt. Vi følger Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Når et hus skal sælges bliver det vurderet af Kredsens vurderingsudvalg, herefter bliver huset prissat. Prisniveauet ligger på 30.000,- - 250.000,- alt efter stand og opførselsår. 
Kan man købe et kolonihavehus på afbetaling?
Nej, kolonihavehuse afregnes altid kontant via en bankoverførsel. 
Skal man betale indskud til haveforeningen?
Ja..man betaler kr. 5000 i indskud. Ved fraflytning tilbagebetales indskud ikke.
Hvad koster det at have en kolonihave?
Den enkelte have betaler haveleje efter m2 størrelse. Gennemsnit for halvårlig kontingent er 3500,- kr. og indeholder jordleje, vandforbrug, fællesudgifter og henlæggelser til vedligehold. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Ligeledes skal huset minimum være brand forsikret, denne udgift er din og skal tilllægges. 
Hvordan er ejerforholdet når man har en have?
Grundene på ca. 300 kvm. i gennemsnit, er lejet af Gentofte Kommune. Huset ejer man selv. 
Salg og fremvisning af haver.
Alle på ventelisten bliver indbudt til fremvisning med henblik på køb, når der er en have til salg. Det er de fremmødte på fremvisningsdagen der får tilbudt haverne, ud fra den positition de har på ventelisten. Så selv om at man står på ventelisten skal man huske at møde op på fremvisningsdagen. På trods af at man har en plads som nr. 30 er der stadig mulighed for at få chancen for have køb, da der tit er nogen der ikke møder op til fremvisning eller ikke ønsker en have nu og her.
Venteliste 2023 
1.Oscar Klinge 2.Birgitte Depner 3.Bodil Stenvig 4.Kristina Arndt 5.Vasko Toshev 6.Godtfred Sommer 7. Miryam Stenderup 8.Susanne Mankong 9.Line Guldager 10.Jane Bager 11.Kirsten Gelting 12.Nina Messerschmidt 13.Mette Pabst 14.Birgit Wolfke 15.Tine Filges 16.Karin Rauch 17. Stine Krøyer 18. Erling Hansen 19.Nicolas og Anne-lise Chevre 20.Yade Krøyer og Michael Brandrup 21.Julia og Carsten Hoffmeyer 22.LT 23.Søren Norsell 24.Suraj Malla 25.Malone Jensen 26.Elsebeth Lesmeister 27.Sofie Clausen 28.Eva Borrit 29.Loise Krogh 30.Mike Hausted 31.Rie Rohde 32.Charlotte bach 33.Jane J. Jensen 34.Dorthe Linnemann 35.Per Porsborg 36.Kim Foss 37.Niklas Bograd 38.Pop Kleberg og Micha Møller 39.Mia Endriss 40.Christine Kayser 41.Beatrive Alegre 42.Heidi og Morten Clemmensen 43.Charlotte Bastrup 44.Jeannie Leth 45.Ingelise Egeberg 46.Eydis Dali 47.Anders Christoffersen 48.Lene Karlsen 49.Jakob og Anette Schultz 50.Fatima Siddiqi 51.Sofie Silver man 52.Helena Agerup 53.Nabil Iqbal 54. Christian Bech  55. Rikke Richardt 56.Michael Blarke 57. Lema Sadat 58. Susan Ginnerskov 59. Rune A. Frederiksen
Intern venteliste 2023
1. Lea Golodnoff
2. Hanne Pagsberg
3. Henny Christiansen
4. Catherine Murphy

Kontaktpersoner

Bestyrelse og udvalg

Formand: Carsten Christiansen
Kredsformand Nordøstsjællandskredsen. 
Medlem af kolonihaveforbundets Forretningsudvalg, Hovedbestyrelse, Køb og salgs udvalg samt vurderings og
undervisningsudvalget. 

hf@solvanghaveforening .dk
Mobil: 31 13 03 28

Kasserer: Kirsten Holler Wärme
hf@solvanghaveforening.dk

Næstformand: Ann-Marie Danielsen
Best. Medlem:
Gert Laustsen
Suzanne Jensen

Bestyrelses suppleanter

Alice Bregninge
Lillian Hottenroth


Aktivitetsudvalget 

Henny Kortbæk

Gitte Klinge

Alice bregninge

Bitten Warming

Jette Amdrup

Vera PetersenUdlejning af fælleshuset


Henny Kortbæk


KONTAKT:
Du er velkommen til at kontakte os på foreningens mail.Alle beskeder modtages af formanden og kassereren.


VENTELISTE OPSKRIVNING

Drejer din henvendelse sig om at blive skrevet på venteliste til en have, skal du notere dette i din mail. HUSK at skrive fulde navn, addresse, e-mail og telefon nr.
Alle mail henvendelser besvares senest i løbet af nogle dage.


hf@solvanghaveforening.dk

Haveforeningen Solvang • Nybrovej 50 • 2820 Gentofte •
hf@solvanghaveforening.dk